NFZ wzywa do większej równości w zatrudnieniu

11 lutego 2022

W odpowiedzi na niedawno zlecony przez rząd Przegląd Nowoczesnych Praktyk Pracy (Review of Modern Working Practices), NHF zaapelowała o równe szanse w kwestii zatrudnienia i samozatrudnienia. W ramach tego przeglądu, różnice w składkach na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) zostały przywołane jako szczególnie kąśliwy przykład nierówności pomiędzy tymi dwoma formami zatrudnienia. Pracownik płaci NIC w wysokości 12%, a pracodawca dodatkowo 13,8% - natomiast osoba samozatrudniona płaci NIC tylko w wysokości 9%, podczas gdy właściciel firmy nie płaci nic.

"Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że raport koncentruje się na nierównościach w systemie podatkowym, zwłaszcza w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, to pomija on istotne różnice w podatku VAT. Osoby samozatrudnione prawdopodobnie znajdą się poniżej progu VAT, podczas gdy właściciele sklepów, którzy zatrudniają swoich pracowników, będą musieli pobierać dodatkowe opłaty w wysokości 20% tylko po to, aby pokryć podatek VAT", mówi Hilary Hall, dyrektor naczelny NHF.

Niezależny przegląd ostrzegł również, że pracodawcy nie mogą wykorzystywać elastycznego czasu pracy jedynie jako sposobu na redukcję kosztów i podcinanie cen, a także wezwał rząd do upewnienia się, że elastyczność nie odbywa się "nieuzasadnionym" kosztem osób samozatrudnionych, które pracują w tych firmach. Wezwała do zwiększenia uprawnień w celu ograniczenia płatności "gotówką w ręku", które kosztują Wielką Brytanię aż 6,2 miliarda funtów w utraconych dochodach podatkowych.

Hillary powiedział, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby stwierdzić, jaki wpływ będą miały te zalecenia na samozatrudnienie w branży fryzjerskiej, ale wezwał właścicieli salonów do posiadania odpowiednich umów wynajmu krzeseł NFZ, które pomogą wyeliminować ryzyko, że HMRC uzna, że Twoi samozatrudnieni pracownicy są w rzeczywistości pracownikami, co może skutkować karami podatkowymi i kosztownymi pozwami sądowymi.

Po więcej pomocy i porad odwiedź www.nhf.info lub przeczytaj pełny Przegląd Nowoczesnych Praktyk Pracy.

image

Monika Gawlik

Redakcja wortalfryzjerski.pl