Medycyna prewencyjna i znaczenie dla zdrowia publicznego

9 lipca 2022
  1. Strona główna
  2. Blog AgendaPro Health
  3. Medycyna prewencyjna i jej znaczenie dla zdrowia ...

A gdybyśmy mogli uniknąć zachorowania? Na tym właśnie polega medycyna prewencyjna. Większość dziedzin medycyny skupia się na jednej grupie wiekowej, chorobie lub części ciała, ale medycyna prewencyjna nie ma takich granic, co czyni ją bardzo szeroką dziedziną.


Czym jest medycyna prewencyjna i dlaczego jest tak ważna?


Medycyna prewencyjna to specjalność medycyny mająca na celu zapobieganie rozwojowi chorób, zmniejszanie ich wpływu na pacjentów oraz poprawę jakości życia osób aktualnie leczonych.

Koncepcja medycyny prewencyjnej pojawiła się w połowie XX wieku jako ruch proponujący inne podejście do dotychczas uprawianej medycyny.
Do tego czasu praktyka medyczna koncentrowała się wyłącznie na leczeniu chorób, a nie na promocji zdrowia.

Specjaliści medycyny prewencyjnej to dyplomowani specjaliści posiadający wiedzę i kompetencje z zakresu nauk medycznych, ekonomicznych, społecznych i behawioralnych.

Profilaktyka chorób opiera się na działaniach, które można podzielić na profilaktykę pierwotną, wtórną i trzeciorzędową.

Rodzaje profilaktyki

- Profilaktyka pierwotna

Profilaktyka pierwotna to działania podejmowane w celu tłumienia przyczyn i czynników ryzyka indywidualnego lub populacyjnego problemu zdrowotnego, zanim rozprzestrzeni się on jako stan kliniczny. Obejmuje ona promocję zdrowia i szczególną ochronę (np. szczepienia ochronne, wskazówki dotyczące obniżenia spożycia cukru w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa rozwoju otyłości).

- Prewencja wtórna

Działanie podjęte w celu wykrycia problemu zdrowotnego we wczesnym stadium, u jednostki lub w populacji, sprzyjające diagnozie, ostatecznemu leczeniu i zmniejszeniu lub zapobieżeniu jego rozprzestrzeniania się (np. wczesne wykrycie raka).

- Profilaktyka trzeciorzędowa

Działania podejmowane w celu zmniejszenia uszkodzeń funkcjonalnych u jednostki lub populacji, wynikających z ostrego lub przewlekłego problemu, w tym rehabilitacja (np. rehabilitacja pacjentów po zawale lub udarze).

Kliniczna i niekliniczna medycyna prewencyjna

Główną różnicą między klinicznymi i nieklinicznymi lekarzami medycyny prewencyjnej są pacjenci. Lekarze przychodni doradzają pacjentom w sprawie niezdrowych nawyków, wykonują badania profilaktyczne i podają szczepienia. Z kolei lekarze medycyny prewencyjnej nieklinicznej nie współpracują ściśle z pacjentami. Ta gałąź medycyny znajduje zastosowanie w polityce zdrowotnej, epidemiologii oraz w wyostrzaniu społecznych i behawioralnych wpływów na zdrowie ludzi. Jednak działalność wielu lekarzy medycyny prewencyjnej obejmuje zarówno gałęzie kliniczne, jak i niekliniczne.

Podspecjalności medycyny prewencyjnej

Dziedzina medycyny prewencyjnej oferuje również kilka podspecjalności, w tym:

1) medycyna lotnicza i kosmiczna

Medycyna lotnicza odnosi się do zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w środowiskach pozaziemskich, tj. wewnątrz pojazdów powietrznych i kosmicznych.
Specjaliści medycyny lotniczej pracują nad zapobieganiem urazom spowodowanym wieloma czynnikami środowiskowymi, w tym mikrograwitacją, narażeniem na promieniowanie, siłami G, urazami podczas awaryjnego lądowania oraz warunkami, w których objawia się niedotlenienie.

Medycyna pracy

Dziedzina medycyny zajmująca się bezpośrednio utrzymaniem zdrowia w miejscu pracy. Medycyna pracy obejmuje również leczenie chorób i urazów, zwiększanie wydajności pracy i adaptację społeczną w miejscu pracy.
Medycyna pracy obejmuje szeroki zakres dyscyplin, w tym medycynę prewencyjną i zarządzanie chorobami, urazami i niepełnosprawnością związanymi z pracą.

Zdrowie publiczne

Lekarze zdrowia publicznego promują zdrowie i dobrobyt na szerszą skalę. Lekarze ci współpracują ze społecznościami poprzez koordynację wiedzy klinicznej opartej na profilaktyce z populacyjnym zdrowiem publicznym.
Lekarze zdrowia publicznego konsultują się również z innymi urzędnikami związanymi z ochroną zdrowia, aby opracować przepisy, które przynoszą korzyści całym społecznościom.
Dzięki odpowiedniemu finansowaniu, badaniom i zasobom urzędnicy zajmujący się zdrowiem publicznym mogą radykalnie poprawić stan zdrowia społeczności. Zapobieganie chorobom może pomóc dzieciom uczęszczać do szkoły przez więcej dni w roku i zwiększyć ich osiągnięcia szkolne. Podobnie zdrowe osoby dorosłe mogą uczęszczać do pracy przez więcej dni w roku i zwiększać swoją produktywność. Profilaktyczne programy zdrowotne mogą również pomóc osobom starszym utrzymać wyższy poziom niezależności przez dłuższy czas.
W przyszłości, w miarę jak świadczeniodawcy opieki zdrowotnej przenoszą swoją uwagę z pojedynczych pacjentów na zdrowie społeczności, mogą mieć duży wpływ na konkretne populacje.
image

Monika Gawlik

Redakcja wortalfryzjerski.pl